Object CSS

Blog

Granice w CSS

in Uncategorized, With Comments Off on Granice w CSS

Czasem chcemy dodać granicę dla jakiegoś obszaru czy obrazka aby nieco urozmaicić wygląd strony. Można to zrobić za pomocą właściwości granica w kodzie CSS. Każdy obiekt ma cztery granice i każdą z nich można określić osobno. Tak może wyglądać przykładowy kod: Border-style:dotted solid double dashes; Górna granica jest dotted –…

Dziedziczenie informacji o stylach

in Uncategorized, With Comments Off on Dziedziczenie informacji o stylach

Jeśli jakiś znacznik nie ma przypisanej żadnej własności, a jest zawarty w ramach innej pary tagów, które mają przypisaną własność, dziedziczy wartość tego znacznika. <H1 style=”color:green”> text <EM>moretext</EM> end of heading</H1> Zakładając, że <EM> nie ma przypisanego gdzieś indziej koloru, “moretext” będzie wyświetlone w kolorze zielonym, gdyż znajduje się wewnątrz…

Zależność od docelowego typu mediów

in Uncategorized, With Comments Off on Zależność od docelowego typu mediów

Możesz ustalić oddzielne wartości domyślne dla różnych typów mediów, za pomocą oddzielnych poleceń <LINK href=”stylesheetname.css” title=”(your title or description)” rel=”stylesheet” type=”text/css2″ media=”mediatype”> dla poszczególnych typów mediów. LINK, który odnosi się do wszystkich innych typów, powinien być umieszczony na końcu, bez atrybutu media. Idź na stronę media, gdzie jest lista dostępnych…

Tworzenie stylów w HTML

in Uncategorized, With Comments Off on Tworzenie stylów w HTML

Istnieje kilka sposobów umieszczania informacji o stylach… umieszczenie <LINK REL=STYLESHEET TYPE=”text/css” HREF=”sheetaddress” TITLE=”Sheetname”> w części nagłówkowej <HEAD> użycie tagów <STYLE> w części nagłówkowej : <STYLE TYPE=”text/css”> <!– @import url(sheetaddress) mediatype; H1 { color: blue } –> </STYLE> ……… <H1>This headline becomes blue</H1> użycie @import url(sheetaddress) w secji STYLE, aby wykorzystać…